تاریخ ثبت: 1399/11/29

 نظر به درخواستهای مکرر اساتید و پژوهشگران ارجمند، شورای سیاستگذاری کنفرانس زمان برگزاری کنفرانس را به ۲۴ اسفند ۱۳۹۹ تغییر داد.

 
جهت دریافت آخرین اطلاعات به تقویم و تاریخهای مهم کنفرانس مراجعه نمایید.

نظرات کاربرانورود به سیستم

تاریخ های مهم


  • آخرین مهلت ارسال اصل مقالات1399/12/20
  • آخرین مهلت ثبت نام نهایی1399/12/23
  • کنفرانس1399/12/24