لیست اخبار

تاریخعنوان
1403/01/18اطلاع رسانی کنفرانس توسط دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت جام
1403/01/18اطلاع رسانی کنفرانس توسط گروه ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایلام
1403/01/18حمایت و اطلاع رسانی کنفرانس توسط گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی قم
1403/01/18حمایت و اطلاع رسانی کنفرانس توسط دانشگاه علوم پزشکی جهرم
1403/01/18حمایت و اطلاع رسانی کنفرانس توسط دانشگاه صنعتی اصفهان
1403/01/18محور ویژه کنفرانس در حوزه تحقیقات ویروس کووید 19
1403/01/18حمایت و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد از کنفرانس
1403/01/18حمایت و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی تربیت جام از کنفرانس
1403/01/18استقبال محققین از کنفرانس بین المللی ایمنی و بهداشت
1403/01/14نمایه سازی رایگان تمامی مقالات در مرجع دانش ایران و اختصاص کد coi
1403/01/14حمایت دانشگاههای سراسری و مراکز علمی زیر مجموعه وزارت علوم از کنفرانس
1403/01/11نحوه پذیرش ، ارائه و گواهی نامه پذیرش مقالات
1403/01/11اولین فراخوان