استقبال محققین از کنفرانس بین المللی ایمنی و بهداشت

تاریخ ثبت: 1403/01/18

 

علیرغم شرایط پاندمی کرونا و شرایط عمومی حاکم بر آموزش عالی و غیر حضور بودن مراکز علمی، تاکنون صدها مقاله برای ارائه در  کنفرانس به دبیرخانه واصل گردیده است. با توجه به درخواست های مکرر همکاران و دانشجویان و حجم بالای مقالات دریافتی دبیرخانه رسما اعلام می دارد که تنها مقالاتی مورد ارزیابی قرار می گیرند که با فرمت رسمی کنفرانس نگارش شده باشند تنوع و تازگی مقالات نیز در مقایسه با کنفرانس  های گذشته درخور توجه بوده و تعداد شرکت کنندگان جدید نیز رشد قابل توجهی را نشان میدهد

دبیرخانه کنفرانس ضمن ارزو سلامتی و توفیق برای پژوهشگران محترم با توجه به محدودیت های موجود عمومی درخواست دارد پژوهشگران مقالات خود را در تاریخ های تعیین شده ارسال و ثبت نام نمایند تا در برگزاری این رویداد خللی وارد نگردد

 

با تشکر و امتنان