نحوه ارسال مقاله و دریافت گواهی زودهنگام رایگان

 

ضمن آرزو سلامتی و موفقیت روزافزون،جهت ارسال مقاله و دریافت گواهی زودهنگام رایگان مراحل ذیل رامی بایست انجام دهید:

 

1-  ثبت نام در سایت از طریق لینک ثبت نام کاربران در سایت  و ساخت پنل کاربری

2-  تهیه مقاله در فرمت نگارش مقالات ( موجود در سایت)

3-  ورود به پنل کاربری و ارسال فایل ورد مقاله از طریق قسمت ارسال مقالات

4-  اعلام نتیجه مقاله شما توسط داوران و پذیرش نهایی یا عدم پذیرش در قسمت وضعیت مقاله

5-  در صورت پذیرش مقاله : پرداخت هزینه از قسمت پرداخت در پنل کاربری

6-  ارسال ایمیل درخواست گواهی زود هنگام رایگان

7-  ارسال توسط دبیرخانه به ایمیل نویسنده مسئول

8-  پایان مراحل

 

تمامی مراحل از ارسال مقاله شامل 3 روز جهت داوری زود هنگام – 2 روز ارسال گواهی