تاریخ ثبت: 1399/11/20

 نظر به درخواستهای مکرر اساتید و پژوهشگران ارجمند، شورای سیاستگذاری کنفرانس با موافقت دبیر علمی کنفرانس مدت زمان دریافت مقالات را تمدید نمود.

جهت دریافت آخرین اطلاعات به تقویم و تاریخهای مهم کنفرانس مراجعه نمایید.

نظرات کاربرانورود به سیستم

تاریخ های مهم


  • آخرین مهلت ارسال اصل مقالات1399/12/20
  • آخرین مهلت ثبت نام نهایی1399/12/23
  • کنفرانس1399/12/24