محورهای :

مدیریت بحران و بلایای طبیعی :
بلایای جوی ، صائقه و سنگ ریزش ها
آفات  طبیعی و بیماری های نباتی
آتش سوزی در جنگلها و مراتع
آلودگی هوا و تغییرات اقلیمی
زلزله و لغزش لایه های زمین
خشکسالی و فرسایش خاک
سیل و مخاطرات دریایی
آتشفشان و رانش زمین

 
مدیریت بحران و توسعه پایدار:
نقش آموزش و فرهنگ‌سازی در مدیریت بحران
آمادگی و مقابله به هنگام در شرایط بحرانی
اطلاع رسانی صحیح در مواقع بروز بحران
بازسازی و  بازتوانی پس از وقوع  بحران
نقش صنایع ارتباطی در مدیریت  بحران
شریان‌های حیاتی آب، برق و فاضلاب
امداد و  نجات و اسکان اضطراری
نقش مدیریت منابع آب و خاک
فناوریهای نوین مدیریت بحران
 
 
بهداشت و ایمنی و توسعه پایدار:
شناسایی ، اندازه گیری وکنترل آلاینده های زیست محیطی
نقش وسایل حفاظتی وفردی در کارگاه های عملیاتی
طراحی و جانمایی صحیح دستگاهها در محیط کار
طب صنعتی و بیماریهای ناشی از محیط کار
رویکردهای نوین در طراحی صنعتی
بهداشت محیط و توسعه پایدار
 
 
محیط زیست و توسعه پایدار:
مدیریت ، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست
مدیریت، طراحی و برنامه ریزی شهری پایدار
سیستم اطلاعات جغرافیایی و توسعه پایدار
اقتصاد ، حقوق و اخلاق زیست محیطی
ارزیابی محیط زیست و آمایش سرزمین
استانداردسازی و سیستم های مدیریتی
مدیریت پسماند و بازیافت
مهندسی آب و فاضلاب
 
 
HSE  
و توسعه پایدار:
مدل ها و روشهای ارزیابی ریسک HSE در صنایع
کاربردHSE  در شریانهای حیاتی و مدیریت شهری
کاربردHSE  در صنایع غذایی و بهداشتی
کاربردHSE  در مدیریت بهینه شهری
کاربردHSE  در صنایع ساخت و ساز
کاربردHSE  در صنایع نفت و گاز
آموزش و ترویج HSE در جامعه


ورود به سیستم

تاریخ های مهم


  • آخرین مهلت ارسال اصل مقالات1398/12/10
  • آخرین مهلت ثبت نام نهایی1398/12/12
  • کنفرانس1398/12/15